Tavoitteet

Päämääränä reilu yhteiskunta

Kokoomus on aatepuolue, kansalaispuolue ja tulevaisuuspuolue. Aatteemme elää ja kehitämme koko ajan omaa ajatteluamme ja toimintaamme.
Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, suvaitsevaisuus, yrittäjähenki ja sosiaalinen omatunto.
Sääntöjensä mukaan Kokoomuksen tarkoituksena on toimia seuraaville pääperiaatteille rakentuvien, puolueen ohjelmissa täsmennettyjen pyrkimysten toteuttamiseksi:
  • Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä.
  • Isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen.
  • Yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentaminen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen
  • Yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen
  • Edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.
Sääntöjä tarkentavista ohjelmista tärkein on periaateohjelma. Voimassa oleva periaateohjelma on hyväksytty Joensuun puoluekokouksessa kesäkuussa 2006.
Ohjelmilla luodaan linja tulevaisuuteen
Kokoomuksessa tehdään jatkuvasti ohjelmatyötä, jolla pyritään määrittelemään yhteinen linja sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin.
Sekä ohjelmatyö että valmiit ohjelmat ovat tärkeitä. Ohjelmatyö antaa tilaisuuden keskustella siitä, mihin suuntaan yhteiskuntaamme pyritään kehittämään. Valmiit ohjelmat antavat politiikasta kiinnostuneille mahdollisuuden selvittää, minkälaisia asioita ja näkökulmia eri puolueet painottavat.