Yhdistyksemme

Kokoomus on uudistava ja yhdistävä voima Pöytyän kunnassa

Uskomme vahvaan, elinvoimaiseen peruskuntaan!

 

1.  Pöytyän kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen vaatii voimien yhdistämistä kunnan sisällä ja muiden kuntien kanssa.

2.  Haluamme tehdä vastuullisia päätöksiä !

3.  Palvelujen ylläpitäminen lähellä kuntalaisia taloudellisesti   järkevillä tavoilla on tärkeää!

4.  Kannatamme lähidemokratian kehittämistä

 

Kokoomuksen ehdokkaiden tavoitteet:

•Koulutus- ja sivistystoimea tulee tukea ja kehittää niin, että kaikenikäisillä kuntalaisilla on vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia.

•Liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminta tarvitsee käyttöönsä toimivat tilat ja puitteet. Kunnan tulee tukea alueen yhdistyksiä niiden tärkeässä työssä.

•Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden saatavuus ja laadukkuus on taattava kuntalaisille.

•Lasten päivähoidossa ja esiopetuksessa on järjestettävä laadukkaat ja turvalliset palvelut.

•Vanhustenhuollon monimuotoiset palvelut turvataan niin kotona kuin laitoshoidossakin.

•Kunnan kiinteistöistä ja omaisuudesta huolehditaan entistä paremmin, ennakoiden.

•Yrittäjyyttä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin, mm. elinkeinopoliittisia tuotteita kehittämällä.

•Kyläyhteisöjen tukeminen niin toiminnallisesti, taloudellisesti kuin teknisestikin on ensiarvoisen tärkeää.

•Pöytyän kunnan tunnettuutta positiivisena kotikuntana ja hyvänä työnantajana pitää kasvattaa.