Kuntavaaliohjelma 2021

Kokoomuslaisessa kunnassa sydän on oikealla

Julkaistu: 23.1.2021

 

Kaikki puolueet haluavat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvinvoinnin pahoinvoinnilla korvaisi?

Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä käydä koulua. Että muistisairaan pitää saada apua, ja terveyskeskusjonoista pitää päästä hoitoon. Harvapa on eri mieltä siitäkään, että talvella saisi tulevaisuudessakin olla lunta. Tai että kaduilla pitää olla turvallista.

Pyrkimys hyvään on siis yhdistävä tekijä. Merkittävät erot löytyvät keinoista tai useimmiten niiden puutteesta. 

Ratkaisun avain ei ole se, että uskaltaa työntää kätensä syvälle yhteiseen kirstuun. Enemmänkin se, että tekee töitä sen eteen, että kirstussa kiiltää muukin kuin messinkinen pohja.

Onkin kysyttävä: kuka pystyy hoitamaan asioitamme niin, että vastakin yhteinen kakku kasvaa, yhteiset rahat riittävät ja palvelut pelaavat.

Ensin pitää tehdä jaettavaa ja vasta sitten jakaa. Tyhjä jääkaappikin pysyy tyhjänä, vaikka sen ovea avaisi aamusta iltaan.

Valitettavan moni puolue ei juuri anna painoa sille, että ilman toimivaa taloutta kunnat kuihtuvat. Niistä katoaa elämä, työpaikat ja palvelut. Ongelma ei ratkea sillä, että jakaa yhä enemmän yhä vähemmästä. Eikä sillä, että korottaa veroja korottamasta päästyänsä. On nimittäin muistettava, että lopulta kunnat käyttävät kuntalaisten rahoja.

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai hyvää joukkoliikennettä. Ilman ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät työtä, luovat uutta, hyppäävät epävarmuuteen tai tavoittelevat tähtiä, meillä ei olisi asvalttia teillä, ei kirjastoautoa tai festareita.

Yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista.

Kokoomuslaisuus on humaaneinta mahdollista politiikkaa. Se ei ainoastaan puhu kauniita ja pyri hyvään, se ryhtyy toimeen ja tekee hyvää.

Siksi sydän on oikealla.

 

 

Sanomme kyllä vahvalle kuntataloudelle, ihmisten ostovoimalle, yritysten menestykselle ja kestävälle kehitykselle

 

Kukaan muu ei tule tekemään omasta kotikunnasta parempaa paikkaa kuin oman kunnan asukkaat ja yritykset itse. Mahdollisuudet ovat meidän omissa käsissämme.

Uudistuminen lähtee siitä, että sanoo useammin kyllä. 

Kyllä uusille ajatuksille ja investoinneille. Kyllä yrittäjyydelle, uusille työpaikoille ja niiden mukanaan tuomalle elinvoimalle.

Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi mahdollistaa. Kunnan elinvoima ei synny keskushallinnossa, vaan se lähtee paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä – ihmisten omasta tekemisestä. 

Kokoomus pitää huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivettymisen polulle. Teemme hartiavoimin töitä, että kunnassa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Me olemme kumppani ja takuuporukka sille, että kunnalla on tulevaisuutta. 

Lopulta kyse on aina siitä, että hyvinvointi pitää ensin rakentaa, jotta sitä voi jakaa. Juuri siksi sydän on oikealla. 

 

Kuntataloutta pitää hoitaa niin kuin omaakin. Velat on maksettava, enempää ei voi tuhlata kuin tienaa, pahan päivän varalle pitää säästää ja tulevaisuuteen kannattaa investoida. Me emme hyväksy leväperäistä taloudenhoitoa, jossa ongelmiin ei puututa tai asioita ei yritetä tehdä paremmin.

Sitten jos – ja valitettavasti yhä useammin kun - tekee tiukkaa, etsimme ratkaisun, jolla suunta käännetään. Talouden sopeutuskeino numero yksi ei saa olla kuntalaisten kukkarolla käyminen. Me vastustamme kunnallisveron korotuksia. Työn verotus on Suomessa jo tapissa. Sitä ei voi enää kiristää. Sen sijaan palveluja on pystyttävä tuottamaan fiksummin ja tehokkaammin.

Kokoomuksen mielestä ihmisten pitää saada mahdollisimman pitkälle itse päättää, miten he omat rahansa käyttävät. Tavoitteemme on, ettäkunnallisveroa ei nosteta suomen kunnissa valtuustokauden aikana. Myös kunnallinen piiloverottaminen ja elämisen kustannusten nousu on laitettava kuriin. Jätemaksujen, sähkönsiirtomaksujen, vesimaksujen tai muiden maksujen korottaminen joka vuosi ei saa olla tapa paikata kunnan heikkoa taloustilannetta. Ensin on aina tehtävä kaikki mahdollinen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yritykset synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Kokoomus on Suomen yrittäjämyönteisin puolue. Tahdommekin tehdä kaikista kunnista yrittäjämyönteisiä. Kuntien keskeinen tehtävä on tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. 

Kunnan ei tarvitse vain seurata sivusta, miten yrityksillä menee. Se voi tekemisillään vaikuttaa siihen, että yritykset menestyvät. Me haluamme, että kun kunta tekee päätöksiä, aina arvioidaan päätöksen vaikutukset yrittäjille. ja kun kunta tarjoaa palveluja, sen on kuunneltava yrityksiä: jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle. 

Haluamme, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. Kilpailutukset pitää jakaa sopiviin osiin. Kuntayhtiöiden toiminta pitää rajata strategisia toimintoja lukuun ottamatta alueille, joilla ei ole toimivaa markkinaa.

Työtä saadaan lisää, kun työn etsijä löytää työn tarjoajan. Kuntien tehtävä on auttaa niitä, joille työllistyminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Työttömiä ei pidä pyöritellä luukulta toiselle, vaan kunnan on tehtävä aidosti vaikuttavia toimia. Se onnistuu vain, kun yrityksiin ja oppilaitoksiin on tiiviit yhteydet ja yritykset otetaan mukaan ratkaisemaan ongelmia. 

Kaavoituksessa on pidettävä huolta, että kunnassa on mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen ja vapaa-ajanviettoon sekä jatkuvasti riittävä määrä yritystontteja. Uskomme kaavoituksessa monipuolisuuteen ja asuntotuotannossa markkinaehtoisuuteen. Luotamme siihen, että ihmiset toimivat pääosin järkevästi ilman tiukkaa ja yksityiskohtaista normitusta. 

Kaupunkisuunnittelu ei saa jumiutua byrokratiaan. Viranomaisten lupaprosesseihin on säädettävä käsittelyaikatakuu. Jos kuntalaisen tai yrityksen hakemaa lupaa ei käsitellä määräajassa eikä luvan myöntämiselle ole selkeää laillista estettä, se myönnetään automaattisesti. Kunnissa on myös käynnistettävä norminpurkutalkoot. 

Kokoomus sanoo kyllä myös, kun etsitään rohkeita ratkaisuja aikamme vaikeimpiin ongelmiin. Ilmastonmuutos on globaali kysymys, mutta konkreettiset teot tehdään usein paikallisesti kunnissa ja kaupungeissa. Kokoomus haluaa, että luonto säilyy puhtaana ja monimuotoisena tuleville sukupolville. Vaihdetaan lähikoulun lämmitys öljystä maalämpöön. Korvataan hiilenpoltto vähäpäästöisillä energiamuodoilla. Otetaan uusimmat ideat käyttöön jätteiden kierrättämisessä. Vähennetään liikenteen päästöjä fiksusti ja vaikuttavasti. Puhdistetaan jäte- ja hulevedet nykyistä paremmin.

 

Me uskomme, että koulutus kantaa: perusasiat kuntoon, piste syrjäytymiselle ja kiusaamiselle

 

Kuten presidentti Barack Obama sanoi, Suomessa köyhimmänkin perheen lapsi käy maailman parasta koulua. Me suomalaiset olemme syystä ylpeitä kouluistamme. Laadukas koulutus vaatii riittäviä resursseja. Nämä resurssit takaa vain toimiva talous. Siksi sydän on tässäkin oikealla.  

Sydän oikealta on aina sykkinyt sivistykselle. Uskomme, että koulutuksen voimalla yksilöt voivat muuttaa elämäänsä ja koko maailmaa. Koulutus, jossa yksilön vahvuudet tunnistetaan ja saadaan kukkaan, antaa hyvän pohjan elää muuttuvassa maailmassa.  

 

Haluamme lisää koulua kouluihin. Se ei tarkoita paluuta menneisyyteen, vaan sen vahvistamista, mikä kouluissa on hyvää. Kyse on aivan perusasioista: lisää aikaa eli oppitunteja, arvostusta nauttivia ammattilaisia ja oppivampia oppilaita sekä koulua, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä. Vaadimme, että koulutilat ovat terveitä ja turvallisia. 

Tavoitteemme on, että kunta pystyy tarjoamaan enemmän viikkotunteja kuin valtakunnallinen minimi vaatii. Näin oppilaille voidaan tarjota esimerkiksi laaja valikoima kieliä ja valinnaisaineita. Tunteja voidaan lisätä myös johonkin jo opetettavaan aineeseen kuten äidinkieleen, matematiikkaan tai liikuntaan. Riittävällä opettajaresurssilla turvataan oikea-aikaista matalalla kynnyksellä annettavaa tukea oppimiseen niille, jotka sitä tarvitsevat. 

Luotamme opettajiin. Ajattelemme, että kouluissa voidaan tehdä vaikuttavaa työtä vain, kun opettajilla on mahdollisuus ja vapaus keskittyä hyvään opetukseen. Kouluissa oppilaiden on pystyttävä oppimaan ja opettajan opettamaan – ilman pelkoa tai huolta. Haluamme tehdä kaiken tarvittavan koulukiusaamisen kitkemiseksi. Jokaiseen kiusaamistapaukseen on puututtava ja tarvittaessa vietävä asia eteenpäin. 

Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ongelma on edelleen ratkaisematta. Hallituksen oppivelvollisuushanke ei korjaa näitä asioita. Kokoomus ei usko pakkoon. Kannettu oppilas ei koulussa pysy. Kokoomus haluaa varmistaa, että peruskoulun jälkeen jokainen nuori hallitsee perustaidot, kuten lukemisen, laskemisen ja sosiaaliset taidot. 

Meidän mielestämme tuki ja apu pitää kohdistaa oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Oppivelvollisuuden pidentäminen uhkaa leikata varoja koulutuksen sisällöistä ja oppilaiden yksilöllisestä tuesta.

Peruskoulun jälkeen jokaiselle on löydettävä oma polkunsa, oli se sitten kohti akateemista huippua tai käytännön töitä ammattilaisena. Kokoomus uskoo eri tahojen yhteistyöhön. Jotta yrityksille riittää osaavia ammattilaisia ja toisaalta ahkerille ihmisille työpaikkoja, tarvitaan alueen eri toimijoiden vuoropuhelua.

Suomi oli vuonna 2006 kansainvälisten PISA-tulosten selkeä ykkönen. Olimme maailman parhaita luonnontieteissä ja matematiikassa, toiseksi parhaita lukutaidossa. Olemme edelleen maailman huippua, mutta emme enää parhaita. Trendi on ollut laskussa koko vuosikymmenen.

Kokoomus haluaa Suomen takaisin oppimistulosten ykkössijalle. Haluamme, että laskeva trendi katkaistaan, että heikoimmin pärjäävät saadaan mukaan kelkkaan, ja että kaikkien nuorten yksilöllinen lahjakkuus huomioidaan.

Uskomme vahvasti siihen, että pohja osaamiselle rakennetaan jo lapsuudessa. Lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen on syytä saada pohjoismaiselle tasolle. On helpompi vahvistaa taitoja lapsena kuin korjata puutteita aikuisena.

Vuonna 2021 alkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, johon osallistuu noin 10 000 lasta. Esiopetukseen laaditaan opetussuunnitelmat, joiden avulla on tarkoitus vahvistaa lasten taitoja ikään sopivalla tavalla. Me tekisimme esiopetuksesta kaksivuotista kaikille koko Suomessa, jotta kaikilla on riittävät taidot jo koulun alkaessa.

 

Haluamme ihmiset jonoista hoitoon: uskomme kuntiin ja ihmisten vapauteen valita, vastustamme maakuntahallintoa

 

Maakuntabyrokratia ei paranna yhtään sairasta. Hyvä tahto ei poista asunnottomuutta. Kauniit puheet eivät vähennä lastensuojelun tarvetta. Julistukset eivät tuo lisää hoitajia. Humaaneinta politiikkaa on se, jossa ei vain puhuta hyvää, vaan myös tehdään hyvää. Siksi sydän on oikealla.

Me kokoomuksessa haluamme saada palvelut toimimaan paremmin. Meille tärkeintä on, että jokainen yksilö saa tarvitsemansa avun, voi hyvin ja pystyy vaikuttamaan elämäänsä. Siksi uskomme mahdollisimman laajaan vapauteen valita. Meille tärkeintä ei ole se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se että palveluihin pääsee. 

Parannamme hoitoon pääsyä ja lisäämme valinnanvapautta ottamalla käyttöön nykyistä laajemman ja pakollisen palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin. Otamme aktiivisesti käyttöön digitaalisia palveluita ja kunnissa löydettyjä hyviä käytäntöjä, joilla tuottavuus paranee. Sydämemme ei syki byrokratialle, vaan terveille ja hyvinvoiville ihmisille.

 

Kokoomus haluaa korjata sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia. Maakuntamalli tuo vain lisää ongelmia. Vastustamme jyrkästi maakuntaveroa, koska se kiristäisi myös työn verotusta. 

Kunnat ja kuntien yhteistyö ovat paras tapa järjestää palvelut myös tulevaisuudessa. Kun kunnat tekevät yhteistyötä, palvelut saadaan järjestettyä riittävän isolla väestöpohjalla, tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja niin, että päätösvalta pysyy paikallisissa käsissä. 

Hallituksen kaavailema maakuntamalli rakentaa uuden alueellisen tulonsiirtoautomaatin, kiristää verotusta ja vie palvelut kauemmas ihmisestä. Maakuntamalli lisää byrokratiaa sekä vie päätösvallan kuntien ja kaupunkien valtuustoista sosiaali- ja terveysministeriöön. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen, kuten kouluihin, infrastruktuuriin tai vapaa-ajan palveluihin.

Jonossa odottamisen sijasta ihmisten on päästävä hoitoon. Kiristäisimme hoitotakuuta kolmesta kuukaudesta kuukauteen terveyskeskuksissa ja mielenterveyspalveluissa. Puolittaisimme hoitotakuun kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen sairaalahoidon aloittamisessa ja suun terveydenhuollossa. Kuukaudessa on päästävä hoitoon, mieluiten nopeammin. Jos palvelua ei saa määräajassa, asiakkaalle pitää tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee. Kun hoitoon pääsee varhaisessa vaiheessa, tarve raskaammille palveluille vähenee.

Kehittäisimme digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Haluamme, että sovelluksella voi varata hammashoitoajan myös julkisella puolella, lääkärissä voi käydä etävastaanotolla tai saada laboratoriotestien tulokset kännykkään.

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat parasta sosiaalipalvelua. Jokainen ihminen, joka saadaan riittävän varhain avun piiriin, on voitto niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. 

Erityisesti lapsia on suojeltava ja autettava ennen kuin ongelmat mutkistuvat ja moninkertaistuvat. Lapsen ja perheen on saatava apua heti, kun siihen on tarve. Maailman paras neuvolajärjestelmä antaa mahdollisuuden kohdata säännöllisesti jokainen lapsi ja perhe. Perhepalveluihin pitää olla matala kynnys, ja avohuollolla on oltava riittävästi voimavaroja. Kuntien ratkaisujen lisäksi lainsäädännön on oltava sellaista, että lastensuojelulla on riittävät valtuudet tehdä työnsä. Lastensuojelulaitoksissa pitää voida asettaa nuorille riittävät rajat.

Teemme myös terapiatakuusta totta. Jokaisen mielenterveyden ongelmista kärsivän on saatava asianmukaista hoitoa ja terapiaa jo varhaisessa vaiheessa ja jo ennen vakavia ongelmia.

Ihmisen henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu, kun hän jää eläkkeelle. Seniorit ovat aktiivisia toimijoita, eivät vain palveluiden käyttäjiä. Monissa kunnissa seniorit ovat kantava voima esimerkiksi vapaaehtoistoiminnassa tai kulttuurin suurkuluttajina. Vireässä kokoomuslaisessa kunnassa senioreille on monenlaista harrastus- ja virkistystoimintaa – se pitää yksinäisyyttäkin loitolla. Myös senioreille on tärkeää, että kunnallisvero ja palvelumaksut pysyvät maltillisina. silloin rahaa jää muuhunkin. 

Kokoomuslainen sydän sykkii vanhuudelle – elämä voi olla rikasta ja täysipainoista loppuun saakka. Senioreiden toimintakykyä on syytä tukea kaikin tavoin. Asuminen kotona on inhimillistä ja järkevää, jos kotona selviää ja sitä itse toivoo. Me haluamme panostaa siihen, että terveitä elinvuosia on mahdollisimman monta, ja että kotona selviää niin hyvin kuin mahdollista. Omaishoitajia – heitä, jotka hoitavat toisia - on tuettava esimerkiksi riittävällä määrällä vapaapäiviä.

Kuntoutuksesta puhutaan Suomessa liian vähän. Yksi kaatuminen ei saa tarkoittaa sitä, että omin voimin ylös ei pääse enää koskaan. Kokoomuslaisessa kunnassa on paikkoja, joissa voi vaalia vetreyttä ja lihaskuntoa yhdessä toisten kanssa – liikuntapuistoja ja valaistuja lenkkipolkuja. Ennaltaehkäisevä liikunta on erinomainen tapa lisätä terveyttä elinvuosiin. Samalla tarve raskaammille vanhuspalveluille vähenee.

Mikään ei korvaa ihmisen katsetta, käden kosketusta. Kotihoidossa suosimme pysyviä hoitosuhteita. On tärkeää, että sama hoitaja pääsee mahdollisimman usein ihmisen luokse. Tehostetussa palveluasumisessa inhimillisyys voi tarkoittaa esimerkiksi kodinomaista ympäristöä. Kun tekee mieli puistoon kuuntelemaan kevään ensimmäistä mustarastasta, se ei saa jäädä väliin siksi, ettei rinnalle löydy kulkijaa.

Vanhuspalveluiden laatua pitää valvoa jatkuvasti. Lisäisimme ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä sekä yksityisissä että julkisissa hoivakodeissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät pyörisi päivääkään ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä. Lisäisimme aloituspaikkoja sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Varmistaisimme sote-alan ammattilaisille mahdollisuuden riittävään täydennyskoulutukseen. Panostaisimme hyvään johtamiseen. Hyvä johto huolehtii, että henkilökunnalla on mahdollisuus keskittyä osaamista vastaavaan työhön.

Jokaiselle asunnottomalle on löydyttävä koti. Keinomme siihen on julkisesti tuettujen vuokra-asuntojen suuntaaminen nykyistä voimakkaammin asunnottomille sekä sosiaalityön vahvistaminen. Tavoitteemme on poistaa asunnottomuus Suomesta seuraavan valtuustokauden aikana.

 

Meille pienet asiat ovat isoja asioita: hoidamme kuntoon luontopolut, uimahallit ja kesäteatterit 

 

On ihmisiä, jotka keskittyvät valittamaan siitä, mikä kaikki on pielessä. Ja sitten on niitä, jotka ryhtyvät toimeen ja laittavat asiat kuntoon. Meille kokoomuksessa pienet ja suuret toimivat asiat ovat sujuvan arjen tae. Meille on sydämen asia tarttua härkää sarvista ja hoitaa epäkohdat kuntoon. Sydän totta tosiaan taitaa olla oikealla.

 

Mikä todella tekee elämästä toimivaa? Valaistu lenkkipolku? Osuvat linja-autoaikataulut? Lapsen päiväkotipaikka läheltä kotoa? Lähimetsän kalliot? Uimahallin pidennetyt aukioloajat? Chat-ajanvaraus hammastarkastukseen? Kätevät vinoparkit kauppakadun kupeessa? Turvallinen koulumatka?

Usein arjen toimivuus tarkoittaa yllättävän pieniä asioita. Ne myös vaihtelevat asuinpaikan mukaan. Arjen toimivuus näyttää erilaiselta eri puolilla maata ja jopa eri puolilla kaupunkia. Jokaisen suomalaisen kunnan tavoitteena pitäisi olla, että meillä arki toimii maailman parhaiten.

Hyvässä kunnassa asemat, kadut ja puistot ovat turvallisia jokaiselle, jokaisena vuorokauden aikana.  Kaupunkisuunnittelussa on kiinnitettävä entistä paremmin huomioita arjen turvallisuuteen: riittävään valaistukseen, turvallisiin suojateihin ja epäterveen eriytymisen vähentämiseen. Kuntien omilla turvallisuuden tekijöillä pelastustoimessa ja ensihoidossa työn edellytysten on oltava kunnossa. Kuntien on käytävä aktiivista vuoropuhelua poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Hiljaisiin hälyttäviin signaaleihin on reagoitava nopeasti.

Vapaus liikkua on ihmisen perusoikeus. Ihmiset liikkuvat siksi, että se on hauskaa ja hyödyllistä - töihin, harrastuksiin, päiväkotiin, kouluun tai vaikkapa sukulaisten luo. Jokaisessa kunnassa liikkumisen tulisi olla sujuvaa. Oma auto on valtaosalle suomalaisista välttämättömyys. Tarvitaan myös hyvin toimiva joukkoliikenne sekä hyvät kävelyn ja pyöräilyn edellytykset. Näin myös alueiden vetovoima kasvaa. Tulevaisuuden liikenteessä pitää sovittaa yhteen vähenevät päästöt ja sujuva liikkuminen. Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun, vaan päästöjen vähentäminen. Emme kannata tietulleja, jotka tulisivat jo nykyisen kireän verotuksen päälle suomalaisten maksettavaksi. 

Kokoomuslaisessa kunnassa elämä on aktiivista. Ihmiset liikkuvat ja harrastavat. Kunta tarjoaa puitteet: lenkkipolut, hiihtoladut, avannot ja luontopolut. Ja mieluiten reippaassa ja avoimessa yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Elävässä kunnassa tapahtuu. Kylätalolla kokoonnutaan muutenkin kuin kutsuntoihin, ja omaehtoinen toiminta on vireää. Jokaiselle lapselle taataan harrastus harrastustakuulla. Kaupungeissa kulttuuri näkyy paitsi laadukkaissa kulttuurilaitoksissa, myös kaupunkikuvassa. Uusien alueiden ja uudisrakennusten suunnittelussa tulee ottaa kuntalaisia ilahduttava taide alusta asti huomioon.

Kyse on halusta ja kyvystä. Kyse on kuntapäättäjien ja virkakunnan viitseliäisyydestä ja toimivista systeemeistä. Me lupaamme, että meitä kiinnostaa ja että se saa aikaan toimintaa. Me haluamme, että kunnat oppivat toimimaan muuttuvassa maailmassa. Ei riitä, että tiedotteet päätöksistä julkaistaan netissä ja kiinnitetään kunnan ilmoitustaululle. Jokaisessa kunnassa pitää olla oikeasti toimiva palautejärjestelmä. Sen avulla kunnassa osataan korjata arjen ongelmia. Jos lamppu on palanut, se vaihdetaan. Jos roskis on täynnä, se tyhjennetään. Hyvä kunta elää ihmisten arkea, reagoi ongelmiin ja ratkoo niitä.

---

Tämä kuntavaaliohjelma on hyväksytty Kokoomuksen puoluehallituksessa ja se linjaa Kokoomuksen painopisteet kuntavaaleihin sekä kannat keskeisiin kuntapoliittisiin ja kuntia koskettaviin valtakunnanpoliittisiin avainkysymyksiin. Näin ollen se vastaa siihen kysymykseen, mikä on Kokoomuksen mielestä erityisen tärkeää juuri nyt, näissä kuntavaaleissa. Kokoomus on hyväksynyt puoluekokouksessaan syksyllä 2020 laajan tavoiteohjelman, joka linjaa puolueen kannat laajasti eri politiikkasektoreiden kysymyksiin. Tavoiteohjelmalinjaukset löytyvät täältä: https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/